خواهرخواندگی مفهومی متفاوت و عمیق تر از تعامل و تفاهم است

عضو شورای شهر تهران گفت: خواهرخواندگی مفهومی متفاوت و عمیق تر از تعامل و تفاهم است.
به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری در نشست تخصصی خواهرخواندگی شهری و ارتقا تعاملات فرهنگی با بیان این که خواهرخواندگی مفهومی متفاوت و عمیق تر از تعامل و تفاهم است، افزود: در خواهرخواندگی نوعی خویشاوندی و آمیختگی جان ها است. یک پیوند فرهنگی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: خواهر خواهندگی وقتی محقق می شود که به پیونددهی جامعه های دو شهر منجر شود. معنای پیوند اقتصادی، شهرسازی، ساختاری و آینده جامعه های شهرها در الگوی خواهرخواندگی تعیین کننده است. آیا به واقع این امر انجام شده است؟قتی میتوانیم بگوییم این امر محقق شده که اقتصاد شهری، فضای کالبدی و یا آینده مشترک برنامه ریزی شده باشد.

  1. عضو شورای شهر تهران با بیان این که بالندگی جامعه شهری در یک چشم انداز مشارکت اتفاق می افتد گفت : شراکت و هماهنگی در درخشش ها و ارزش ها، در چالش ها و مساله ها چشمگیر باشد. در این الگو اصل بر این است باهم همکاری کنیم، وقتی خواهرخواندگی شهرها معنادار است که نهادهای مدنی، تخصصی، صنفی و عمومی فلسفه و کار مشترک داشته باشند.
  2. به گفته وی، بیش از همیشه امروز فرصتی مهیا است که با بررسی مسیر پیموده شده توصیفی از واقعیت امروز داشته باشیم و بااینکار برنامه دقیقی برای آینده تدوین کنیم،باهم ساختن معناها، آواها، نقش ها، روش ها و سازه های مشترک در همه سطوح باید درخواهرخواندگی ها دیده شود. رشد هماهنگ کودکان و جوانان جوامع شهرهای خواهرخوانده، همکاری مشترک برای بهبود زندگی توان یابان نمودهای خواهرخواندگی شهرها به شمار می روند.

فخاری با بیان اینکه نمی شود که در رفتارمان با مردم شهر رفتار غیرتعاملی داشته باشیم و سخن از تعامل خواهرخواندگی بگوییم ولی در عمل انقباض و بروکراسی حاکم باشد گفت:در این حوزه تبدیل به فامیل هایی شده ایم که دیر به دیر یکدیگر را می بینند. امیدوارم الگوهای مثبت خواهرخواندگی جدی تر از همیشه درنظر گرفته شوند و سال آینده درباره راه پیموده شده و کار انجام شده برای تحقق خواهرخواندگی و تمرین مهربانی گزارش بدهیم.

در این نشست شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور نیز گفت: ما برای رسیدگی به این مسئله به آیین‌نامه و دستوالعمل نیاز داریم تا ثمر آن را ببینیم.

وی ادامه داد: امروز جامعه جهانی نیاز به گسترش این فرهنگ دارد و باید زمینه تعاملات شهرهایی که خواهرخوانده هستند را فراهم کنیم.

شجاعی افزود: وزارت کشور می‌تواند در این زمینه پا پیش بگذارد تا بتوانیم شهرهایی که می‌توانند به عنوان شهرهای جهانی مطرح شوند را احصا کنیم.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور با بیان اینکه نتیجه خواهرخواندگی مهم است، گفت: بعضی از شهرهای ما چندین قرارداد خواهرخواندگی دارند، اما باید پرسید نتیجه این قراردادها چیست؟ همه این فعالیت‌ها باید نتیجه داشته باشد.

وی ادامه داد: وزارت کشور آمادگی دارد برای به ثمر نشستن این قراردادها با همکاری دستگاه‌های دیگر کمک کند و در کنار وزارت امور خارجه این موضوع را دنبال کند.

در ادامه محمد جوادحق شناس عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهر امکانی ست برای گفتگو، در واقع گفتگو محصول زندگی شهری و حال مدنی‌الطبع شهر است، گفت: گفتگو ابزار زندگی شهری برای تعامل است و برای اینکه ساکنان شهر گذار از سکونت در شهر را به فرصت یگانه شهروندی تبدیل نمایند؛ در اینجا مقصودم از شهروند آن دسته از انسان‌هایی هستند که به هر واسطه با شهر نسبت خویشاوندی برقرار می‌کنند و از این نسبت امنیت خاطر می‌یابند و بر حالِ خوش شهرها می‌افزایند.

وی ادامه داد: امروز فرصتِ مغتنمی برای ماست تا با گفتگو به عنوان شهروند برای حالِ خوش شهروندانِ شهرهایمان راهکارهایی کارآمد بیاندشیم و این شاید از مهم‌ترین وظائف ما به عنوان اعضای شورای شهر و منتخبان مردم است.گفتگو که اساس و اصل لازمِ دیپلماسی ست خواستگاه خویش را در شهر ‌می‌یابد، پس نمایندگان شهر که در هیأت شورای شهر برای ایجاد حال خوش شهرها انتخاب می شوند تا گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را فراهم کنند بدون شک تلاششان برای ایجاد بستر گفتگوست و این یعنی دیپلماسی شهری که اساس گفتگو برای صلح، امنیت و آرامش خاطر در جهان است.

https://www.mehrnews.com/news/4162202/

About the Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *