انتقاد از عدم اجرای اسنادِ مقابله با زلزله

مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران از عدم اجرای اسناد مقابله با زلزله انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی، در جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود به وجود اسناد متعدد برای مقابله با زلزله که هیچ کدام عملی نمی‌شود انتقاد کرد. این عضو شورای شهر با اشاره به زلزله بم گفت: ️پس از […]