طرح بی سرانجام کاهش خطرپذیری پایتخت

رئیس کمیته عمران شورای دوم و سوم شهر تهران گفت: در شورای دوم و سوم طرح کاهش خطرپذیری شهر تهران دنبال می شد که این طرح عملا متوقف شده است. حمزه شکیب استاد دانشگاه و رئیس کمیته عمران شورای سوم شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان تاب آوری تاسیسات پایتخت در برابر زلزله گفت: تهران گسل‌های متعددی […]

انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل خطوط ۶ و ۷ مترو

معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران از انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل خطوط ۶ و ۷ مترو خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی که به خاطر پاسخ به پرسش های جلسه هفته گذشته اعضای شورای شهر تهران به صحن علنی آمده بود، در پاسخ به پرسش آخرین وضعیت خط هفت مترو گفت: راه اندازی این خط […]