نظارت در شورا در حد حرف است

رئیس شورای شهر تهران گفت: نظارت در شورا بر عملکرد شهرداری در سطح نظارت مجلس بر دولت نیست و باید ابزارهای لازم فراهم شود. محسن هاشمی در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین اظهار نظر خود که در اینستاگرام منتشر شده که در آن اعلام شده شورا ابزار نظارتی ندارد، گفت: من صفحه ای در اینستاگرام ندارم و این صفحات، صفحات هواداران […]