انتقاد از ضعیف شدن فرهنگ کار

رئیس کمیته امداد گفت: مشکل اصلی کشور ضعیف شدن فرهنگ کار است که باید برای این موضوع فکر اساسی شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداددر این مراسم با بیان اینکه جشن واقعی روزی است که همه مددجویان این نهاد به خودکفایی برسند گفت: مشکل اصلی کشور ضعیف شدن […]